Chào mừng đến với PetHomeVN 🐱

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Trang chủ

[section label=”slide” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”0px” video_sound=”true” class=”slide-thu”] [row label=”row slide” style=”collapse” col_bg_radius=”7″ h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” class=”row-slide”] [col span=”3″ span__sm=”12″ class=”slide-left” visibility=”hide-for-medium”] [/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 0px” bg_radius=”6″ class=”slide-right”] [ux_slider label=”slide-image-thucung” timer=”5000″] [ux_image id=”320″ width=”0″ margin=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”321″] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section] [row class=”row-banner”] [col span=”3″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [section label=”Slide sản phẩm top” padding=”0px” class=”slidesp-top”] [title text=”Thú cưng yêu thích” color=”rgb(235, 37, 37)” icon=”icon-gift” link_text=”#”] [row col_style=”solid” class=”sp-noibat”] [col span__sm=”12″ divider=”0″] [ux_products columns=”5″ show=”featured”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Danh mục chó cưng” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” class=”danhmuc-shop”] [row label=”danhmuc1″ col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”equal” class=”row-danhmuc”] [col span=”2″ span__sm=”12″ class=”column-menu”] [ux_sidebar id=”menu-cho-canh”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”column-img” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”560″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”column-sp”] [ux_products type=”row” columns=”3″ products=”6″] [/col] [/row] [/section] [section label=”Danh mục mèo cưng” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”0px” class=”danhmuc-shop”] [row label=”danhmuc1″ col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”equal” class=”row-danhmuc”] [col span=”2″ span__sm=”12″ class=”column-menu”] [ux_sidebar id=”menu-meo-canh”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”column-img” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”561″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”column-sp”] [ux_products type=”row” columns=”3″ products=”6″] [/col] [/row] [/section] [section label=”Danh mục gặm nhấm” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”0px” class=”danhmuc-shop”] [row label=”danhmuc1″ col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”equal” class=”row-danhmuc”] [col span=”2″ span__sm=”12″ class=”column-menu”] [ux_sidebar id=”menu-gam-nham”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”column-img” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”374″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”column-sp”] [ux_products type=”row” columns=”3″ products=”6″] [/col] [/row] [/section] [section label=”Danh mục sói cảnh” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”0px” class=”danhmuc-shop”] [row label=”danhmuc1″ col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”equal” class=”row-danhmuc”] [col span=”2″ span__sm=”12″ class=”column-menu”] [ux_sidebar id=”menu-soi-canh”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”column-img” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”374″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”column-sp”] [ux_products type=”row” columns=”3″ products=”6″] [/col] [/row] [/section] [section label=”Danh mục Vật dụng thú cưng” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”0px” class=”danhmuc-shop”] [row label=”danhmuc1″ col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”equal” class=”row-danhmuc”] [col span=”2″ span__sm=”12″ class=”column-menu”] [ux_sidebar id=”menu-vat-dung-thu”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”column-img” visibility=”hide-for-medium”] [ux_image id=”563″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”column-sp”] [ux_products type=”row” columns=”3″ products=”6″] [/col] [/row] [/section] [row] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_image id=”421″ animate=”fadeInLeft”] [/col] [col span=”7″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight”] [ux_slider nav_pos=”outside” timer=”5000″] [ux_banner height=”50%” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [text_box text_color=”dark” width=”90″ animate=”none” position_x=”50″ position_y=”50″] [testimonial image=”423″ name=”Anh Minh” company=”Nhân viên” font_size=”large”]

Tôi có mua một con chó cảnh ở đây

Thú cưng ở đây rất khôn và dễ nuôi, mới mua được một tuần là quen với chủ mới ngay. Shop này có nhiều loại đẹp và cực kỳ dễ thương đó mọi người, tôi định tậu một em Mèo bông nữa…..

[/testimonial] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”50%” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [text_box text_color=”dark” width=”90″ animate=”none” position_x=”50″ position_y=”50″] [testimonial image=”422″ name=”Anh Thư” company=”Sinh viên” font_size=”large”]

Tôi có mua một con chó cảnh ở đây

Thú cưng ở đây rất khôn và dễ nuôi, mới mua được một tuần là quen với chủ mới ngay. Shop này có nhiều loại đẹp và cực kỳ dễ thương đó mọi người, tôi định tậu một em Mèo bông nữa…..

[/testimonial] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [/row] [section label=”tin tức” padding=”0px” class=”tim-tuc-thu-cung”] [title text=”Chia sẻ kinh nghiệm chăm thú cưng” color=”rgb(235, 37, 37)” icon=”icon-plus”] [blog_posts style=”default” columns__md=”1″ animate=”fadeInUp” auto_slide=”5000″ title_size=”small” title_style=”uppercase” show_date=”text” excerpt_length=”22″ comments=”false” image_height=”56.25%” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”glow” text_align=”left”] [/section]

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop